تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ 
پنجمین نشست مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه‌های علوم پزشكی 
وبینار جذب منابع ارتباط با صنعت برگزار می‌شود
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ 
مدرسه بهاره مجموعه كارگاه های پیشرفته پژوهشی 
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی شهید بابایی
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ 
صفحه1از212.بعدي.برو    بعدي    


           6.0.9.0
    گروه دورانV6.0.9.0