• ساعت : ۱۳:۵۶
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ 
24مین كنگره ملی و 10مین كنگره بین المللی سالیانه پژوهشی و فناوری دانشجویان علوم پزشكی سراسر كشور برگزار می شود
27 تا 29 شهریور

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله 24مین کنگره ملی و 10مین کنگره بین المللی سالیانه پژوهشی و فناوری دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور را برگزار می کند.

مهلت ارسال چکیده مقالات: 15 بهمن 1401 لغایت 31 اردیبهشت 1402

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت پوستر کنگره کلیک کنید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

6.0.20.0
V6.0.20.0