• ساعت : ۰۹:۵۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ 
با تایید صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور انجام شد
پذیرش دو دانشجوی دوره پسادكترا برای اولین بار در دانشگاه علوم پزشكی قزوین

با تایید صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور دو دانشجو برای طی کردن دوره پسادکترا (Post Doc) با حمایت مالی از این صندوق به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین معرفی شدند.
به گفته دکتر سید مهدی میرهاشمی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین دکتر لیلا منافی دکتری تخصصی بهداشت مواد غذایی با استاد راهنمایی دکتر رزاق محمودی عضو هیات علمی گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین و افسانه منتی دکترای نانو فناوری دارویی تحت نظر دکتر مجتبی فتحی دکترای بیوشیمی و فلوشیپ علوم آزمایشگاهی دوره یک ساله تحقیقاتی خود را انجام خواهند داد.  
  دکتر میرهاشمی ضمن تشکر از دکتر مجتبی فتحی و دکتر رزاق محمودی به دلیل جذب دو دانشجو در دوره پسا دکترا، از اساتید هیات علمی دعوت کرد تا با توجه به «دستورالعمل حمایت از دوره های پسادکترا» (لینک زیر) نسبت به جذب دانشجوی دوره های پسادکترا با حمایت مالی از  صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور اقدام کنند. 
https://insf.org/file/download/regulation/1606596304-.pdf

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

6.1.8.0
V6.1.8.0