• ساعت : ۱۲:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ 
مدرسه پژوهشی كشوری (منطقه آمایشی شمال غرب كشور )

کارگاههای هفته اول مدرسه پژوهشی کشوری (منطقه آمایشی شمال غرب کشور ) از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ لغایت ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ توسط دانشکده علوم پزشکی مراغه و خوی برگزار می شود.
علاقمندان می توانند با اسکن QR کد پوستر یا مراجعه به آدرس اینترنتی زیر ثبت نام نمایند. برای دریافت پوستر کلیک کنید.
https://amozeshi.mrgums.ac.ir/?PageID=432

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

6.0.20.0
V6.0.20.0