• ساعت : ۱۴:۵۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ 
كارگاه روش تحقیق پیشرفته
30 آبان ماه و 7 آذر ماه

جهت ثبت نام و شرکت در کارگاه به آدرس ذیل مراجعه فرمایید.
ris.abadanums.ac.ir

برای دریافت پوستر کلیک کنید.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

6.0.15.0
V6.0.15.0