• ساعت : ۱۲:۴۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ 
انتخاب پوریا سلیمانی دانشجوی دانشگاه علوم پزشكی قزوین به عنوان پژوهشگر برجسته كشوری

دکتر الهام حاجی علیلو، سرپرست کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه گفت: پوریا سلیمانی دانش­آموخته رشته پرستاری مقطع کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ورودی مهرماه سال 1395 با کسب امتیاز 5/71 به عنوان پژوهشگر برجسته کشوری در سه ماهه دوم 1401 انتخاب شد.
وی در تکمیل این خبر گفت: جشنواره انتخاب پژوهشگر برجسته کشوری بر اساس دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیت های تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر موضوع بند «ک» ماده دوی آیین نامه «تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان» در هر سه ماه مطابق با برنامه عملیاتی کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه برگزار می شود.
دکتر حاجی علیلو افزود: در این آیین نامه، دانشجو می بایست علاوه بر انتشار مقاله، چهار مورد از شش شرط آیین نامه شامل: کیفیت پایان نامه، ارایه خلاصه مقالات در کنگره ها و سمینارها، انتشار کتاب، ترجمه و گردآوری، مجری یا همکار در اجرای طرح تحقیقاتی خاتمه یافته، فعالیت در کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی، همچنین نوآوری، اختراع یا اکتشاف را دارا باشد.
وی در توضیح فرآیند انتخاب پژوهشگر برجسته کشوری گفت: در این فرآیند، پرونده دانشجویان و دانش آموختگان متقاضی و واجد شرایط، پس از بررسی و تایید در کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه، به دبیرخانه وزارتی این کمیته، ارسال و در صورت احراز حداقل امتیاز و شروط لازم، دانشجو به عنوان پژوهشگر برجسته کشوری معرفی می شود.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

6.0.15.0
V6.0.15.0