• ساعت : ۱۲:۳۸
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ 
اولین كنگره بین المللی هوش مصنوعی در علوم پزشكی برگزار می شود
7 الی 9 دی ماه

آخرین مهلت ارسال مقالات 24 مهر ماه 1401

ثبت نام اولیه: 24 مهر ماه 1401

دریافت پوستر

چالش ها:

تکنولوژی های پیشرفته در حوزه پزشکی

هوش مصنوعی در پزشکی

سلامت هوشمند 

راه حل های هوشمند در حوزه پزشکی

سایر موضوعات مرتبط

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

6.0.15.0
V6.0.15.0