• ساعت : ۱۲:۳۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ 
كنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران برگزار می شود.
1 الی 3 آذرماه

دانشگاه قم کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران را در تاریخ 1 الی 3 آذر ماه 1401 برگزار می کند. 

برای دریافت پوستر و کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

6.0.15.0
V6.0.15.0