• ساعت : ۱۳:۲۶:۱۳
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ 
برگزاری جلسه بازآموزی كارشناسان دانشكده ای كمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه در زمینه آیین نامه پژوهشگر برجسته كشوری و چك لیست بند "ك"

جلسه بازآموزی کارشناسان دانشکده ای کمیته تحقیقات دانشجویی در زمینه آیین نامه پژوهشگر برجسته کشوری و چک لیست بند "ک" در تاریخ 21/02/1401 با حضور کارشناسان حوزه ستادی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه خانم ها آذرهوش و ملکی و کارشناسان کمتیه تحقیقات دانشکده ها در محل سالن جلسات معاونت تحقیقات از ساعت 9 الی 11 تشکیل شد. در این جلسه آیین نامه پژوهشگر برجسته کشوری و چک لیست بند "ک" مجددا تبیین شد و به سوالات کارشناسان دانشکده ای پاسخ داده شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0