• ساعت : ۱۲:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ 
كارگاه های معاونت پژوهش و فناوری مركز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری(RICeST)
16 بهمن لغایت 9 اسفند

معاونت پژوهش و فناوری مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری(RICeST) در نظر دارد کارگاه های آموزشی جهت اعضا هیئت علمی، دانش آموختگان، کارشناسان پژوهشی، دانشجویان همه مقاطع تحصیلی از تاریخ 16 بهمن الی 9 اسفند سال جاری به صورت مجازی برگزار نماید. شایان ذکر است ثبت نام علاقمندان جهت شرکت در "کارگاه ها" با مراجعه به سایت آموزش مجازی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری به آدرس https://lms.ricest.ac.ir/login/index.php الزامی است. 

برنامه زمانبندی دوره.jpg

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.8.0
    V6.1.8.0