• ساعت : ۱۱:۴۸:۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ 
فراخوان جذب هیئت علمی پژوهشی متعهد به خدمت-رشته ویروس شناسی پزشكی

دانشگاه علوم پزشکی جهرم در نظر دارد با توجه به نیاز آموزشی-پژوهشی خود در راستای کمک به تامین نیروی انسانی متعهد و متخصص مورد نیاز گروه آموزشی باکتری شناسی و ویروس شناسی از میان فارغ التحصیلان مقطع دکتری تخصصی (PHD) ویروس شناسی پزشکی که مشمول خدمت ضریب K می باشند، عضو هیئت علمی پژوهشی متعهد به خدمت با شرایط ذکر شده در پیوست جذب نمایند. 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0