• ساعت : ۷:۴۷:۳
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ 
پذیرش دانشجوی دكتری تخصصی پژوهشی (PHD by research)
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال تحصیلی 1401-1402 در رشته ذیل اقدام به جذب دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی (PHD by research) می نماید.

مرکز تحقیقات: فناوری های زیست محیطی

محور پژوهشی مورد تایید: بهداشت محیط

تعداد ظرفیت تایید شده: 5

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0