• ساعت : ۷:۳۹:۸
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ 
استفاده از جایگزین های حیوانات آزمایشگاهی

کاهش استفاده بی رویه از حیوانات آزمایشگاهی و آزار آنها در امر آموزش و پژوهش یک دغدغه اخلاقی است. لذا دبیرخانه کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش فایل PDF کتابی با عنوان " جایگزین های حیوانات آزمایشگاهی" را خریداری کرده است و در اختیار دانشگاه ها قرار داده است.

دریافت کتاب

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0