• ساعت : ۱۰:۱۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ 
موفقیتی دیگر برای دانشگاه علوم پزشکی قزوین
كسب عنوان دانشگاه چهار ستاره در ارزیابی كمیته های تحقیقات و فناوری دانشجویی

دکتر سید مهدی میرهاشمی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه اعلام کرد: کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین موفق به دریافت عنوان دانشگاه چهار ستاره از پنج ستاره شد.
دکتر میرهاشمی گفت این رتبه بندی بر اساس نتایج ارزشیابی سالیانه فعالیت­های پژوهشی 63 کمیته­ تحقیقات و فناوری دانشجویی در سال 1400 توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت انجام شده و دانشگاه علوم پزشکی قزوین در این رتبه بندی بعد از دانشگاههای علوم پزشکی شهید بهشتی، تبریز، کرمانشاه و مشهد قرار گرفت.
وی افزود این ارزشیابی مواردی چون نیروی انسانی کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه، ساختار فیزیكی کمیته ها، فعالیت های مربوط به ارتقای مهارتهای پژوهشی و فناوری دانشجویان، فعالیتهای پژوهشی کمیته ها، برگزاری کنگره سراسری، مدارس فصلی و بین المللی، تورهای پژوهشی و فناوری را در بر می گیرد.
 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0