ژورنال کلاب 96/02/17 رشته بهداشت عمومی

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت برگزار می کند :
اولین ژورنال کلاب رشته بهداشت عمومی با عنوان :
Effect of Motivational Interviewing on a Weight Loss Program Based on the  Protection Motivation Theory
نام ارائه دهنده: سرکار خانم فاطمه سبزه افضل دانشجوی کارشناسی  رشته بهداشت عمومی
زمان: سه شنبه ۱۳۹۶/۲/۱۷ ساعت ۱۳-۱۱
مکان:سالن کنفرانس دانشکده بهداشت
علاقه مندان جهت حضور در ژورنال کلاب نام و نام خانوادگی, شماره تماس و شماره دانشجویی خود را به آیدی تلگرام زیر ارسال نمایند.
@Elhamchm

ژورنال کلاب 96/02/09 رشته مهندسی بهداشت

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت برگزار می کند :
ژورنال کلاب رشته مهندسی بهداشت محیط با عنوان
Effect of some operational parameters on the arsenic removal by electrocoagulation using iron electrodes
نام ارائه دهنده:جناب اقای میلاد موسی زاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی بهداشت محیط
زمان: شنبه ۱۳۹۶/۲/۹ ساعت ۱۲-۱۰
مکان:سالن کنفرانس دانشکده بهداشت
علاقه مندان جهت حضور در ژورنال کلاب مشخصات خود را به آیدی زیر ارسال نمایند.
@Elhamchm

ژورنال کلاب 96/02/12 رشته مدیریت

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت برگزار می کند :
ژورنال کلاب رشته مدیریت با عنوان :
Factors affecting the informal payments in public and teaching hospitals
نام ارائه دهنده:سرکار خانم زهرا رحمتی دانشجوی کارشناسی رشته مدیریت
زمان: سه شنبه ۱۳۹۶/۲/۱۲ ساعت ۱۶-۱۴
مکان:سالن کنفرانس دانشکده بهداشت
علاقه مندان جهت حضور در ژورنال کلاب نام و نام خانوادگی, شماره تماس و شماره دانشجویی خود را به آیدی زیر ارسال نمایند.
@https://t.me/ElhamchmElhamchm