🔴 معرفی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی:
🔺سرپرست کمیته:
🔹جناب آقای حسین رفیعی
🔺دبیر کمیته:
🔹خانم الهام حسن نیا-دانشجوی پرستاری-ورودی مهر ۹۴
🔺اعضای شورای مرکزی:
🔹خانم فاطمه صفری-مسئول واحد پژوهش-دانشجوی پرستاری-ورودی مهر ۹۴
🔹خانم فائزه رمضانی : مسئول واحد انتشارات-دانشجوی مامایی-ورودی مهر ۹۴
🔹خانم محدثه علی اکبری : مسئول واحد نظارت-دانشجوی پرستاری-ورودی مهر ۹۴
🔹آقای پوریا سلیمانی : مسئول واحد انفورماتیک-دانشجوی پرستاری-ورودی مهر ۹۵
🔹آقای علیرضا حیدری : مسئول واحد تالیف و ترجمه-دانشجوی پرستاری-ورودی بهمن ۹۴
🔹آقای نوید ملکی : مسئول واحد آموزش-دانشجوی پرستاری-ورودی بهمن ۹۴
🔹آقای علیرضا سلمانی : مسئول واحد اختراعات-دانشجوی پرستاری-ورودی بهمن ۹۴
🔹آقای علی اصغر قهرمانی : مسئول واحد تدارکات و پشتیبانی-دانشجوی پرستاری-ورودی بهمن ۹۴
🔹آقای امیر توکلی : مسئول واحد روابط عمومی-دانشجوی پرستاری-ورودی بهمن ۹۴
🔹خانم ندا فلاح-دانشجوی مامایی-ورودی مهر ۹۴
🔹خانم فرنوش زرآبادی پور-دانشجوی پرستاری-ورودی مهر ۹۴
🔹خانم مریم غلامحسینی-دانشجوی پرستاری-ورودی مهر ۹۴
🔹آقای علی رزاق پور-دانشجوی پرستاری-ورودی مهر ۹۵
🔹آقای علی خیری زاد-دانشجوی پرستاری-ورودی بهمن ۹۴
🔹آقای محمد کاکاوند-دانشجوی پرستاری-ورودی بهمن ۹۴

🔺کانال کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی :🔴عضویت در کانال مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *