شرایط کلی :

– انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه در مناسبت های مختلف تنها بر اساس مستندات ارائه شده دانشجویان است.

 

مراحل اجرایی :

–  دانشجویان هر دانشکده باید مستندات فعالیت های پژوهشی خود را به صورت شش ماهه به کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده خود ارائه نمایند.

–  در حال حاضر مستندات شامل موارد زیر می باشد:

§      کلیه طرح های تحقیقاتی دانشجویی در کمیته تحقیقات مرکزی ثبت گردیده و نیازی به ارائه مستندات نمی باشد تنها در صورت انجام طرح تحقیقاتی با سایر ارگانها ارائه یک نسخه کپی از قرارداد طرح انجام شده الزامی است.

§      کپی چکیده مقاله چاپ شده در مجله های علمی – پژوهشی داخلی و خارجی به انضمام شناسنامه و جلد مجله

§      کپی خلاصه مقاله چاپ شده در کتابچه کنگره به انضمام جلد کتابچه و گواهی شرکت

§      کپی جلد و شناسنامه کتاب های تالیفی به همراه یک نسخه از کتاب

§      کپی برگه ثبت اختراع  

 

تذکر: بدیهی است کلیه مدارک فوق باید مندرج به عنوان دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ارائه گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *