اخبار اسلایدی
  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=675c8361-009c-4476-a44e-df034360b6b7

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=a2cd04bd-69f3-42bd-a530-36dadb6bda1e

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=c14dd8fd-546d-4aa9-b768-bde8e8fb0ccc

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=0f302c60-9231-4870-83d7-1fd8ffeff741

اطلاعیه ها
کارگاه مجازی نگارش مقاله مروری
زمان برگزاری: 99/02/22 ساعت: 22:00 #کمیته_تحقیقات_دانشکده_دندانپزشکی
مدرسه زمستانه پژوهشی دانشکده دندانپزشکی
نیمه دوم اسفند ماه 98 لغایت نیمه اول فروردین ماه 99
بیست و یکمین کنگره سالیانه ملی و هفتمین کنگره بین المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی
21 الی 24 مرداد 1399 - بابل
کارگاه داکینگ مولکولی در طراحی دارو
زمان برگزاری: در دو جلسه چهارشنبه 7 و 14 اسفند 98 / ساعت 12-8
سامانه های نوپا