اخبار
قرائت دعای توسل به مناسبت شهادت حضرت امام محمد تقی (ع) جواد الائمه

با حضور کارکنان ستاد معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

نمازخانه معاونت

صبح پنجشنبه 10 مرداد 98