اخبار
تجلیل از دانشجویان پژوهشگر برجسته دانشگاه در سال تحصیلی 98-99

1399/9/30 يكشنبه

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین،در آیین بزرگداشت هفته پژوهش، میزبان پژوهشگران برتر، محققان و

کارشناسان پژوهشی دانشگاه بود. دراین مراسم که با حضور دکتر پیمان نامدار رئیس دانشگاه، آقای دکتر امام جمعه معاون

تحقیقات و فناوری، آقای دکتر حسین پیری سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه و دیگر اساتید برجسته پژوهشگر

دانشگاه برگزار گردید، در بخش دانشجویی از آقای احسان محمدی به عنوان "پژوهشگر نمونه استان قزوین در سال 99 "و

زهره نقدعلی،علی سربازی،علی رزاق پور و خلیل کلوانی "پژوهشگران برجسته کشوردر سال تحصیلی 98-99 " و همچنین

فاطمه کاظمی و علی رزاق پور با عناوین "داور برتر و پوستر برتر در بیست و یکمین کنگره سالیانه دانشجویان علوم پزشکی

 کشور در بابل"،تجلیل به عمل آمد.

تصاویر مراسم مذکور در پورتال روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قزوین و معاونت تحقیقات جهت مشاهده آرشیو شده اند.
نسخه قابل چاپ