اطلاعیه ها
شیوه نامه اجرایی ایجاد تنوع در مدل های پایان نامه دوره دکترای عمومی(پزشکی-دندانپزشکی-داروسازی)

       پیرو مصوبه مورخ 10/9/1398 شورای عالی برنامه‌ریزی علوم‌ پزشکی درخصوص  پایان‌نامه‌های محصول و دانش‌محور، شیوه‌نامه اجرائی‌ تنوع‌بخشی به مدل‌‌های انجام پایان‌نامه دانشجویان پزشکی، دندان‌پزشکی و داروسازی عمومی ارائه گردید که در شورای آموزشی دانشگاه / دانشکده‌ طرح، تکمیل و مصوب و اجرایی می گردد. لازم به ذکر است که اجرائی نمودن این روش‌های جایگزین در دانشگاه‌ها و دانشکده‌های‌ علوم پزشکی داوطلبانه‌ است اما اهتمام در متنوع‌سازی هدفمند مدل‌های پایان‌نامه می‌تواند اثرات قابل ملاحظه‌ای در افزایش توانمندی‌های علمی/عملی دانشجویان و ارتقا نگاه عمیق ایشان به ارایه خدمت مطلوب‌تر به جامعه داشته‌باشد.

فایل شیوه نامه اجرایی