اطلاعیه ها
مدرسه زمستانه پژوهشی دانشکده دندانپزشکی
مدرسه زمستانه پژوهشی آنلاین توسط کمیته تحقیقات دانشکده دندانپزشکی با همکاری انجمن علمی دانشجویان دندانپزشکی قزوین در نیمه دوم اسفند ماه 98 لغایت نیمه اول فروردین ماه 99 برگزار گردید
جدول زمانبندی کارگاه ها:

دانشجویان عزیز همچنین می توانند برای استفاده از فیلم ضبط شده جلسات، با کمیته تحقیقات دانشکده دندانپزشکی در ارتباط باشند.
کانال تلگرام: @dentistrysrc
صفحه اینستاگرام: @den_src