اطلاعیه ها
کارگاه داکینگ مولکولی در طراحی دارو

جهت ثبت نام به آدرس زیر قسمت کارگاه ها مراجعه نمائید یا با شماره 09330651723 تماس حاصل فرمائید.
« rcl.qums.ac.ir »