اطلاعیه ها
معرفی دبیر جدید کمیته تحقیقات دانشجویی
پوریا سلیمانی دبیرکل شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه شد

پا صدور ابلاغی از سوی دکتر امیر پیمانی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین، پوریا سلیمانی دانشجوی رشته پرستاری به عنوان دبیر کل شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه منصوب شد.

پیش از این عرفان ترابی دانش آموخته مقطع دکترای پزشکی در این سمت بود.

این انتخاب نتیجه آرای مأخوذه در نشست شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه بود که با حضور مدیر پژوهشی، سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه و دانشکده‌های پزشکی، پرستاری- مامایی، بهداشت و پیراپزشکی و 12 نفر از اعضای شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه، روز یکشنبه 26 فروردین 98 در سالن اجتماعات معاونت تحقیقات و فناوری تشکیل شد. 

نفرات دوم و سوم در این انتخابات؛ زهرا نجاتی فر و سیّد محمدعلی حسینی دانشجویان رشته مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی و پزشکی بودند.