وظایف هسته پژوهش

– مشاوره و راهنمایی دانشجویان جهت انجام طرح های پژوهشی

– برگزاری سمینارهای دانشجویی

– برگزاری کارگاههای روش تحقیق، گزارش نویسی و پروپوزال نویسی

– امور مربوط به شرکت دانشجویان در سمینارها و کنگره ها و بازدید از مراکز علمی

– جمع آوری و شرح و توضیح اولویت های پژوهشی استان  از اساتید دانشگاه ، بیمارستان ها و مراکز علمی استان

– تهیه پمفلت های آموزشی- پژوهشی

– همکاری با فصلنامه پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی

 

وظایف هسته آموزش

– برگزاری کلاسهای آموزش  کامپیوتر، اینترنت، medline، عکاسی و فیلمبرداری، تهیه اسلاید، زبان انگلیسی ، تجزیه و تحلیل های آماری

 

وظایف هسته تالیف و ترجمه

– ترجمه متون خارجی در زمینه های علوم پزشکی از قبیل نشریات پزشکی، بولتن های پزشکی، سایتهای اینترنتی

– ارائه کنفرانسهای ادواری به زبان انگلیسی

 

وظایف هسته کامپیوتر

– طراحی پوستر ها، فراخوان ها، پمفلت ها

– کمک به برگزاری کلاسهای آموزش کامپیوتر و اینترنت

 

وظایف هسته روابط عمومی و تبلیغات

– انتشار نشریه خبری ادراک

– تبلیغات جهت کنفرانسها و سمینارهای در حال برگزاری ، فراخوان مقاله ها و … به صورت پوستر و اطلاعیه

– ثبت نام از دانشجویان علاقه مند به همکاری و عضویت در کمیته تحقیقات

– هماهنگی جهت برگزاری جلسات داخلی کمیته تحقیقات

– ایفای نقش رابط مابین سرپرست، دبیر، اعضای شورای مرکزی ، مسئولین هسته ها و امور دانشجویان دانشگاهها