آدرس : قزوین – میدان ولیعصر– روبروی پارک شهید بهشتی – کوچه مودت – ساختمان شماره یک معاونت تحقیقات و فناوری – دفتر مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی

تلفن: ۰۲۸۳۳۳۵۷۰۳۶

دورنما: ۳۳۳۵۰۰۵۶  ۰۲۸

پست الکترونیک :

studentresearch@qums.ac.ir