🔺سرپرست محترم کمیته:
🔹سرکار خانم دکتر رفیعی
🔺دبیر محترم کمیته:
🔹خانم الهام چراغچی ها محمدزاده-دانشجوی کارشناسی رشته مهندسی بهداشت محیط ورودی ۹۳

🔺🔺اعضای شورای مرکزی:
🔺مسئولین محترم واحد آموزش:
✅مسئول کارگاه:
🔹خانم حدیث السادات حسینی-دانشجوی کارشناسی رشته مهندسی بهداشت محیط ورودی ۹۳
✅مسئول ژورنال کلاب :
🔹خانم معصومه مرادی-دانشجوی کارشناسی رشته مهندسی بهداشت محیط ورودی۹۳

🔺مسئول محترم روابط عمومی:
🔹خانم مهسا مراتی-دانشجوی کارشناسی رشته مدیریت خدمات بهداشتی ورودی۹۴

🔺مسئولین محترم واحد پژوهش:
🔹آقای احسان محمدی-دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی بهداشت حرفه ای ورودی ۹۴
🔹آقای میلاد موسی زاده-دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی بهداشت محیط ورودی۹۴

🔺مسئول محترم اتاق فکری:
🔹آقای بهنام کلوانی-دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی ورودی۹۳

🔺مسئول محترم واحد گرافیک:
🔹آقای محمدمهدی گیوه کی-دانشجوی کارشناسی رشته مدیریت خدمات بهداشتی ورودی ۹۴

🔺مسئول محترم واحد اختراعات:
🔹 آقای میلاد موسی زاده-دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی بهداشت محیط ورودی ۹۴

🔺 کانال کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت:

🔴 عضویت در کانال مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *