جلسه 28 فروردین

جلسه 28 فروردین

جلسه شورای دبیران کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه با حضور دبیر دانشگاه و دبیران دانشکده های پزشکی، دندان پزشکی و پرستاری-مامایی و دبیر کمیته اختراعات و یک عضو فعال شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشگاه در ساعت 13 مورخه 28/1/1396 برگزار گردید. (مدعوین جلسه: تمامی دبیران دانشکده ها و کنگره سراسری و شورای مرکزی)

موارد بحث شده در جلسه:

1. تاکید به تکمیل گزارشات از طرف دبیران کمیته ها و توصیه به فعالیت بیشتر آموزشی و پژوهشی جهت آماده سازی هرچه بهتر مستندات برای فرایند بررسی و امتیاز بندی گزارش عملکرد ها در پایان اردیبهشت ماه سال جاری جهت بهره مندی از امتیازات و امکانات کمیته تحقیقات دانشجویی مرکز (پیگیری توسط دبیران کمیته دانشکده ها)

2. معرفی و توجه دبیران جدید دانشکده های بهداشت و پیراپزشکی و اضافه کردن آنها به کانال رسمی کمیته تحقیقات دانشجویی مشتمل بر دبیران و سرپرستان هر دانشکده (پیگیری توسط آقای سربازی)

3. ارائه گزارش توسط کمیته اختراعات و درج درخواست ها در نامه (پیگیری توسط آقای سهیلی)

4. صدور حکم دبیر کمیته های دانشکده دندان پزشکی و اختراعات و مسئول سایت رسمی کمیته تحقیقات دانشگاه (پیگیری توسط آقای ترابی)

5. ارسال اسامی افراد فعال کمیته ها به کمیته مرکزی جهت صدور کارت عضویت کمیته تحقیقات دانشجویی (پیگیری توسط دبیران دانشکده ها)

6. ایجاد و یا فعال تر شدن صفحات اجتماعی کمیته ها و درج نام دبیران و آدرس صفحات اجتماعی کمیته ها در سایت رسمی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه (پیگیری توسط دبیران کمیته دانشکده ها و کمیته اختراعات)

7. بررسی جهت امکان ایجاد و تأسیس نشریه علمی فرهنگی کمیته تحقیقات دانشجویی (پیگیری توسط خانم کاظمی)

8. مسائل دانشکده دندان پزشکی:
 برگزاری کارگاه توسط مدرسین دانشجو و فعال و مورد تأیید کمیته تحقیقات مرکزی (پیگیری توسط خانم کهنی)
 تخصیص اتاق مجزا جهت برگزاری و بایگانی کردن مستندات کمیته تحقیقات دانشکده (پیگیری توسط آقای ترابی)
 معرفی و ثبت نام اعضای فعال (پیگیری توسط خانم کهنی)

9. مسائل مربوط به هجدهمین کنگره سراسری: (پیگیری توسط معاونین دبیران علمی کنگره)
 مذاکره با سازمان های بین المللی مربوطه، نظیر:
• سازمان جهانی بهداشت (WHO)
• سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد (UNESCO)
• صندوق کودکان ملل متحد (UNICEF)
•  و…

جلسه در ساعت 15:15 به پایان رسید.

جلسه 28 فروردین

جلسه 28 فروردین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *