جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفاً وارد سامانه اختصاصی هجدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور شوید.

اطلاعات مهم

feature one

اطلاعات مهم

اطلاعات بیشتر درباره هجدهمین کنگره

feature two

مسئولین اجرایی

اطلاعات بیشتر درباره مسئولین کمیته تحقیقات

feature three

کارگاه های کمیته تحقیقات دانشجویی

اطلاعات بیشتر درباره کارگاه های کمیته تحقیقات

همکاران

logo one
logo two
logo three
logo four